English
日本大学 
経済学部 
産業経営学科 

更新日:2019/06/12 
教授 
挽 直治 
ヒキ ナオハル 
HIKI Naoharu 

経歴 (公開件数:2件)
日本大学経済学部  准教授  2013/04/01-2019/03/31 
日本大学経済学部  教授  2019/04/01-現在 

学歴 (公開件数:1件)
名古屋大学大学院  経済学研究科  経営学  博士後期  2003/03/25  修了  国内 

学位 (公開件数:1件)
博士(経済学)  名古屋大学  2003/03/25 

研究分野 (公開件数:1件)
会計学 

研究キーワード (公開件数:1件)
退職給付会計、年金制度、財務報告 

論文 (公開件数:9件)
中小企業年金会計基準に関しての再構築の検討  経済集志  2019/05/20 
新年金制度会計への対応の模索ーリスク対応掛金相当額の妥当性ー  會計  2018/10/01 
リスク分担型・新年金制度の展開と課題ー退職給付会計基準との整合性の視点からー  會計  2017/10/01 
退職給付会計の顛末報告-経営者による脱リスク戦略の会計問題-  會計  2016/07/01 
退職給付会計における債権債務の関係ー純額アプローチと総額アプローチ  會計  2012/05/01 
詳細表示...

研究発表 (公開件数:4件)
口頭発表(一般)  新たな退職給付制度の展開と会計問題ーリスク対応掛金の会計処理を中心としてー  国際会計研究学会第34回研究大会  2017/09/03 
口頭発表(一般)  退職給付会計の顛末報告ー経営者による脱リスク戦略の会計問題ー  日本会計研究学会第74回  2015/09/08 
口頭発表(一般)  退職給付会計における債権債務の関係  日本会計研究学会第70回  2011/09/18 
口頭発表(一般)  退職給付情報の特性とディスクロージャー  日本会計研究学会第66回  2007/09/03 
詳細表示...

所属学協会 (公開件数:3件)
日本会計研究学会  2000/09-現在 
日本インベスター・リレーションズ学会  2010/04-現在 
国際会計研究学会  2016/08-現在 
詳細表示...