English
日本大学 
生産工学部 
建築工学科 

更新日:2017/03/27 
助教 
小島 陽子 
コジマ ヨウコ 
KOJIMA Yoko 

1977年生まれ  

経歴 (公開件数:3件)
日本大学  理工学研究科  研究員  2009/04/01-2011/03/31 
日本大学  理工学部  助手  2011/04/01-2013/03/31 
日本大学  理工学研究科  ポスト・ドクトラル・フェロー  2013/04/01-2015/03/31 

学歴 (公開件数:4件)
日本大学  理工学部  建築学科  2001/03/31  卒業  国内 
日本大学  理工学研究科  建築学専攻  博士前期  2003/03/31  修了  国内 
プノンペン王立芸術大学  考古学部  その他  2007/09/30  国外  カンボジア 
日本大学  理工学研究科  建築学専攻  博士後期  2009/03/31  修了  国内 

学位 (公開件数:1件)
博士(工学)  日本大学 

研究分野 (公開件数:3件)
アジア史・アフリカ史 
都市計画・建築計画 
建築史・意匠 

研究キーワード (公開件数:1件)
東南アジア 建築史 技術史 アンコール 保存・修復 

論文 (公開件数:8件)
アンコール・ワット西参道第2工区・第3工区修復工事設計・施工計画  アンコール・ワット西参道第2工区・第3工区修復工事設計・施工計画  2015/12 
バイヨン-新たな展望  建築雑誌  2014/05 
アンコール王朝時代の沿道遺構及び地方寺院にみる建築技術について  科学研究費報告書  2014/03 
アンコール期に造営されたプレ・ループの段台基壇の寸法構成と各建物の配置について-クメール宗教建築の伽藍構成と造営手法に関する基礎的研究-  日本建築学会計画系論文集  2013/11 
南アジアと東南アジアにおける建設技術-その歴史  建築雑誌  2012/12 
詳細表示...

研究発表 (公開件数:31件)
口頭発表(一般)  プレ・ループの伽藍中心部の排水手法について ―クメール宗教建築の排水システムに関する実証的研究―  日本大学生産工学部学術講演会  2016/12/03 
口頭発表(一般)  水上集落の季節移動とその集合形態に関する研究 ―カンボジア・トンレサップ湖のチョンクニア地区を対象として―  日本大学生産工学部学術講演会  2016/12/03 
口頭発表(一般)  山王地区におけるT邸の建築的特徴―東京都大田区の歴史的建造物―  日本大学生産工学部学術講演会  2016/12/03 
口頭発表(一般)  プレ・ループの排水技術について -クメール宗教建築の排水システムに関する実証的研究 その1-  日本建築学会大会  2016/08 
クメール建築における排水システムについて  日本大学生産工学部学術講演会  2015/12 
詳細表示...

研究費 (公開件数:2件)
文部科学省科学研究費  アンコール王朝時代の沿道遺跡に関する基礎的研究  2014/04/01-現在 
文部科学省科学研究費  クメール宗教建築の伽藍構成と造営手法に関する基礎的研究  2012/08/31-2014/03/31 
詳細表示...

担当授業科目 (公開件数:4件)
建築史Ⅰ 
建築設計Ⅰ 
建築史Ⅱ 
建築設計Ⅱ 
詳細表示...

所属学協会 (公開件数:1件)
日本建築学会 
詳細表示...