English
日本大学 
商学部 
会計学科 

更新日:2020/09/26 
教授 
新江 孝 
アラエ タカシ 
ARAE Takashi 

経歴 (公開件数:2件)
マギル大学経営学部客員研究員  2000/04-2001/03 
日本大学商学部教授  2005/10-現在 

学歴 (公開件数:2件)
慶応義塾大学  大学院 商学研究科  経営学・会計学専攻  博士後期  1990  中退  国内 
日本大学  大学院 商学研究科  会計学専攻  博士後期  1993  単位取得満期退学  国内 

学位 (公開件数:1件)
博士(経営学)  専修大学 

研究分野 (公開件数:3件)
会計学 
原価計算 
管理会計 

研究キーワード (公開件数:6件)
原価計算 
管理会計 
経営戦略 
管理会計 
組織文化 
マネジメント・コントロール 

研究テーマ (公開件数:3件)
戦略管理会計  2001-現在 
組織文化と管理会計との関係性  2005-現在 
マネジメント・コントロール論  2008-現在 
詳細表示...

共同・受託研究実績 (公開件数:2件)
戦略経営と管理会計に関する総合的研究  2016-2018 
コーポレート・レピュテーションを中心にしたインタンジブルズの管理会計研究  2009-2010 
詳細表示...

著書 (公開件数:7件)
ケース 管理会計  中央経済社  2017/11/20 
要説管理会計事典  清文社  2016/05/20 
インタンジブルズの管理会計  中央経済社  2012/03/31 
戦略管理会計(体系現代会計学第11巻)  中央経済社  2011/07/20 
戦略管理会計研究  同文舘出版  2005/09/26 
詳細表示...

論文 (公開件数:47件)
マネジメント・コントロール概念の変容-範囲の拡大とその整理のための新たな視点-  商学研究  2020/03 
イノベーションのためのマネジメント・コントロール  産業経理  2019/07/25 
組織変化とマネジメント・コントロール― Huy(2001)のフレームワークを中心に ―  商学集志  2019/03 
マネジメント・コントロール研究の整理−組織変化との関連で−  商学集志  2018/06 
マネジメント・コントロール概念の再検討−戦略変更に関する先行研究の分析−  商学集志  2017/12 
詳細表示...

研究発表 (公開件数:20件)
口頭発表(一般)  DDPによる経営実践:仮説志向のマネジメント・コントロール  日本管理会計学会全国大会  2020/08/28 
口頭発表(一般)  マネジメント・コントロール研究における時間概念への着目  日本管理会計学会全国大会  2019/08/29 
口頭発表(一般)  組織変化とマネジメント・コントロール―多様な組織変化アプローチに基づいて―  日本原価計算研究学会全国大会  2018/08/31 
口頭発表(一般)  マネジメント・コントロール研究の整理:組織変化との関連で  日本原価計算研究学会全国大会  2017/09/11 
口頭発表(一般)  マネジメント・コントロール概念の再検討:戦略変更との関係に着目して  日本原価計算研究学会全国大会  2016/08/30 
詳細表示...

所属学協会 (公開件数:3件)
日本管理会計学会 
日本原価計算研究学会 
日本会計研究学会 
詳細表示...

委員歴 (公開件数:5件)
日本管理会計学会  常務理事  2020/04-現在 
日本原価計算研究学会  理事  2015/09/30-現在 
日本管理会計学会  学会賞審査委員  2014/04-2017/03 
日本管理会計学会  常務理事  2014/04-2017/03 
日本管理会計学会  理事  2011/04-2014/03 
詳細表示...